Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo

Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
6729 269 11 Mã Số: 613
Giá: Miễn Phí Danh mục: Project web & Báo cáo Ngôn ngữ:Visual C# Loại:Phần mềm - Ứng dụng Dung lượng: 1.5 Mb
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:17-07-2017
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • Tìm kiếm, tham khảo các tài liệu liên quan đến kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động và các kỹ thuật xây dựng ứng dụng tự động; các trang forum, blog về kiểm thử phần mềm như testingvn.com, yinyangit.wordpress.com , testervn.com
 • Tìm hiểu cách lấy về thông tin của một assembly một cách tự động.
 • Tìm hiểu cách xây dựng và thực thi tự động chương trình c#.

 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện đồ án đã đạt được những kết quả sau:

 • Trình bày đầy đủ, chính xác các định nghĩa về kiểm thử phần mềm kiểm thử tự động; trình bày chi tiết về các kỹ thuật Reflection và CodeDom của .NET.
 • Từ kỹ thuật đã nghiên cứu và trình bày, đưa ra cách xây dựng một ứng dụng kiểm thử tự động dựa vào các kỹ thuật đã trình bày.
 • Áp dụng lý thuyết xây dựng một ứng dụng kiểm thử tự động phần mềm về mặt chức năng của phần mềm đó.
 • Kết quả nghiên cứu là tài liệu mang tính khoa học, là nguồn tham khảo cho sinh viên khi nghiên cứu về kiểm thử tự động và ứng dụng nó vào xây dựng công cụ kiểm thử.

 

 

Nguồn: scodeweb.com

Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
Source code liên quan
Share Full code web tin tức connit
Mã Code:1177 Miễn phí

Share Full code web tin tức connit

Share Demo Expandable Listview android
Mã Code:1103 Miễn phí

Share Demo Expandable Listview android

[33] Đánh giá về source code
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 12:28:57
  3/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 12:05:59
  5/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-01 18:21:18
  3/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-01 13:45:17
  3/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-24 02:50:36
  3/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-05-29 16:42:38
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-02 14:23:21
  3/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-31 18:47:47
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-27 08:23:34
  5/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-22 12:36:25
  3/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-31 23:11:04
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-30 20:17:14
  5/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-16 22:30:15
  3/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-03 21:03:56
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-28 14:35:33
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-20 19:28:09
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 20:21:08
  5/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-01 20:28:36
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 14:47:29
  3/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-21 22:28:01
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-21 16:03:02
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-07 15:23:06
  5/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-28 23:30:54
  3/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-26 09:18:38
  3/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-13 18:24:56
  3/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-12 16:07:23
  3/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-07 07:52:38
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-07 00:06:10
  5/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-05 12:24:47
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-01 22:51:51
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-18 23:05:25
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-13 21:13:23
  4/ 5sao
 • Share Xây dựng ứng dụng kiểm thử phần mềm tự động C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  5/ 5sao