Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net

Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
9048 221 6 Mã Số: 1397
Giá: Miễn Phí Danh mục: Full Source Ngôn ngữ:PHP & MySQL Loại:Website Dung lượng: 1.08 MB
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:19-04-2017
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

đặc điểm:
+ add các mod hỗ trợ seo.
+ tối ưu seo.
+ index Bài viết lên gg nhanh. < 7h sau khi post sẽ index
+ còn các thứ khác ae tìm hiểu ở demo.

hướng dẫn sử dụng:

1. up code và data lên.
2. vào incfiles/db.php edit thông số data.
3. Đăng Nhập nick admin
tk: admin
pass: 123456
4, vào panel -> quản lý diễn đàn -> thêm các chuyên mục tùy ý và lưu lại id chuyên mục.
5. vào pages/mainmenu.php
tìm `refid` ='1' or `refid` = '2'
có 2 đoạn nhé,
thay 1 và 2 là id chuyên mục của bạn, ( chuyên mục con nhé)
nếu bạn tạo nhiều chuyên mục, thì chỉ cần thêm vao đoạn trên là `refid ='xx' or
với xx là id chuyên mục.
xong nhé.

Nguồn: scodeweb.com

Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
Source code liên quan
Share Full code web tin tức connit
Mã Code:1177 Miễn phí

Share Full code web tin tức connit

Share Demo Expandable Listview android
Mã Code:1103 Miễn phí

Share Demo Expandable Listview android

[36] Đánh giá về source code
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2019-07-01 07:18:17
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2019-06-28 13:50:40
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2019-06-27 14:47:22
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2018-06-11 12:44:29
  4/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2018-06-07 05:36:45
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2018-06-04 04:11:33
  4/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2018-06-03 04:21:56
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-27 15:02:10
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-26 01:29:06
  4/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-23 03:53:30
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-12-26 09:52:24
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-12-06 14:56:37
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-12-02 14:03:40
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-23 17:02:59
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-12 20:40:14
  4/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-09-12 20:00:47
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-09-01 20:17:27
  4/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-26 23:08:55
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-16 09:12:00
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-09 13:54:14
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-27 13:09:45
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-26 13:24:59
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-16 22:19:42
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-07 22:09:32
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-03 12:03:11
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-03 09:47:20
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-02 18:07:31
  4/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-02 11:56:08
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-25 18:23:25
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-24 08:42:37
  4/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-24 00:51:44
  4/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-22 20:55:20
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-22 14:50:28
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-20 08:36:34
  5/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-19 20:13:15
  3/ 5sao
 • Share Share Code blog Johncms Cafesua dot Net
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  3/ 5sao