Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS

Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
9644 388 9 Mã Số: 663
Giá: Miễn Phí Danh mục: Full Source Ngôn ngữ:IOS Loại:Game Dung lượng: 12.8 Mb
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:25-10-2016
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

Source code phát triển lập trình game cờ tường nhiều nền tảng IOS, LINUX...

HOXChess là một nguồn mở miễn phí Cờ Tướng (Trung Quốc Tướng) ứng dụng cho iPhone / iPod touch. Người dùng có thể thực hành với một trong hai nhân tạo thông minh (AI) hoặc chơi với những người khác trên toàn thế giới thông qua máy chủ PlayXiangqi.com miễn phí.

Link app store: https://itunes.apple.com/app/hoxchess/id363513274?mt=

 

Nguồn: scodeweb.com

Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
[34] Đánh giá về source code
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 09:19:35
  3/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2019-07-03 03:06:31
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2019-07-01 13:57:27
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2019-06-24 09:05:29
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 02:38:57
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2018-05-21 10:05:28
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2018-01-04 17:19:51
  3/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-12-01 10:54:14
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-11-26 17:13:16
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-11-25 15:30:48
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-11-25 12:44:12
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-11-25 00:42:25
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-10-28 16:22:13
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-10-24 14:18:31
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-10-22 08:40:37
  3/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-10-06 20:39:51
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-09-26 12:43:27
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-09-18 15:19:18
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-08-30 13:34:35
  3/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-08-22 23:23:59
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-08-01 20:25:31
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-07-14 11:34:04
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-07-05 14:54:34
  3/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-07-02 21:29:44
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-06-24 16:44:12
  3/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-06-18 15:44:28
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-05-30 12:28:27
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-05-27 13:45:39
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-05-24 13:32:42
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-05-21 21:45:25
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-05-17 15:13:03
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-05-16 23:13:30
  5/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2017-04-21 16:24:42
  4/ 5sao
 • Source code lập trình game cờ tướng hox CHESS iOS
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  4/ 5sao