Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản

Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
14610 1024 1 Mã Số: 818
Giá: Miễn Phí Danh mục: Full Source Ngôn ngữ:PHP & MySQL Loại:Website Dung lượng: 12.82 MB
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:04-05-2017
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

Website về quản lý phòng khám đa khoa quản lý về bênh nhân , đặt lịch,... giới thiệu về phòng khám

Website bằng code thuần thích hợp cho những bạn mới học

Nguồn: scodeweb.com

Hướng dẫn cài đặt

Cấu hình file libraries/config.php

$host = "localhost";

$user = "root";

$pass = "";

$db = mysql_connect($host,$user,$pass) or die("Không thể kết nối database!");

mysql_select_db("818",$db)  or die("Không thể select database!");

mysql_query("SET NAMES utf8");

define("BASEURL","http://localhost:8080/818/project/");

Link admin  /admin/login.php

User:admin

Pass:scodeweb.com

Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
Source code liên quan
Share Full code web tin tức connit
Mã Code:1177 Miễn phí

Share Full code web tin tức connit

Share Demo Expandable Listview android
Mã Code:1103 Miễn phí

Share Demo Expandable Listview android

[143] Đánh giá về source code
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 16:18:11
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-11-20 10:20:23
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-11-19 19:10:25
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-11-18 18:01:03
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-07-25 06:41:34
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-07-18 08:04:37
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-07-14 17:04:16
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-07-14 10:44:34
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-07-12 06:32:32
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-05-31 17:44:31
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-05-30 15:27:37
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-05-28 08:45:17
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-11-24 04:36:58
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-11-23 23:17:01
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-11-23 02:36:20
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-06-09 18:24:59
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-06-06 16:39:57
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-30 08:01:01
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-30 05:33:32
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 16:04:41
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 11:50:05
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 04:56:01
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-22 07:44:48
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-18 03:11:54
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-13 13:17:43
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-13 09:37:40
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-12 18:19:07
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-12 15:28:30
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-09 22:59:29
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-08 18:18:49
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-06 23:35:19
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-06 14:35:58
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-05 15:30:57
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-12-26 09:18:36
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-12-11 15:34:27
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-12-10 15:10:00
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-12-10 07:19:38
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 20:18:23
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-12-05 21:56:01
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-27 10:25:34
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-23 15:38:06
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-22 20:06:03
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-19 00:28:38
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-17 08:30:58
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 23:58:09
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 16:50:49
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-07 13:40:13
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-06 11:46:47
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-03 08:15:33
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-02 19:11:54
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 22:17:44
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 06:39:57
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-28 11:03:13
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 21:04:47
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 12:01:47
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-22 20:48:11
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-20 14:07:22
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-19 23:30:52
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-16 21:22:51
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-16 16:41:24
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-15 22:00:25
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-15 19:48:24
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 20:05:50
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-12 21:44:11
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-12 12:54:12
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-12 07:01:51
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-08 11:47:27
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-06 11:06:27
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-06 09:46:37
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-06 01:48:05
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-04 11:16:03
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-02 06:56:41
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-26 22:40:36
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-25 15:18:08
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-21 22:35:58
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-21 16:08:37
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-19 17:50:16
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-16 20:03:36
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-16 00:02:00
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-15 11:20:22
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-10 00:35:10
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-07 19:47:29
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-04 16:53:27
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-27 21:20:28
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-22 19:10:35
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-21 18:58:05
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-20 11:44:30
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-19 09:23:11
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-18 15:00:12
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-16 20:22:34
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-16 07:13:36
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-12 20:46:22
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-10 19:19:35
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-10 01:12:56
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-07 12:41:45
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-05 11:35:24
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-03 12:00:25
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-02 22:18:44
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-07-29 10:46:55
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-07-28 15:03:31
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-07-26 23:05:09
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-07-21 08:27:25
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-07-07 08:07:48
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-28 01:59:06
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-26 10:19:40
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-26 07:53:23
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-24 10:40:58
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-22 10:20:41
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-20 20:19:26
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-19 11:57:05
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-15 16:51:15
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-15 09:32:04
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-13 14:06:49
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-12 10:01:12
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-11 20:40:35
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-11 13:39:58
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-11 01:07:54
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-09 22:21:27
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-08 19:24:42
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-06 09:36:47
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-27 00:03:07
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-25 13:34:46
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-24 13:19:21
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-21 12:57:15
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-21 00:48:24
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-19 15:58:08
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-19 10:58:21
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-18 11:18:47
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-15 13:09:05
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-15 09:36:00
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-14 23:49:52
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-13 21:04:10
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-12 20:38:29
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-12 10:01:22
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-11 14:18:28
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-10 21:20:18
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-10 11:17:34
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-09 20:43:06
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-08 16:06:26
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-07 22:05:19
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-06 21:22:31
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-06 20:14:43
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  3/ 5sao