Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản

Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
3822 410 1 Mã Số: 818
Giá:Miễn Phí Danh mục: Full Source Ngôn ngữ:PHP & MySQL Loại:Website Dung lượng:12.82 MB
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:04-05-2017
Code Upload:131 Code Download:28
Đăng nhập để gửi tin nhắn

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm thử

Download miễn phí source code đồ án tốt nghiệp Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

Website về quản lý phòng khám đa khoa quản lý về bênh nhân , đặt lịch,... giới thiệu về phòng khám

Website bằng code thuần thích hợp cho những bạn mới học

Nguồn: scodeweb.com

Hướng dẫn cài đặt

Cấu hình file libraries/config.php

$host = "localhost";

$user = "root";

$pass = "";

$db = mysql_connect($host,$user,$pass) or die("Không thể kết nối database!");

mysql_select_db("818",$db)  or die("Không thể select database!");

mysql_query("SET NAMES utf8");

define("BASEURL","http://localhost:8080/818/project/");

Link admin  /admin/login.php

User:admin

Pass:scodeweb.com

Live Demo
Code chưa có bản Demo

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Vi phạm bản quyền

Code đã duyệt và kiểm tra

Báo cáo lỗi link download
Bình luận

Thêm bình luận của bạn


Mã bảo mật
Đổi mã bảo mật

[134] Đánh giá về source code
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-05-31 17:44:31
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-05-30 15:27:37
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2019-05-28 08:45:17
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-11-24 04:36:58
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-11-23 23:17:01
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-11-23 02:36:20
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-06-09 18:24:59
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-06-06 16:39:57
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-30 08:01:01
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-30 05:33:32
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 16:04:41
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 11:50:05
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 04:56:01
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-22 07:44:48
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-05-18 03:11:54
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-13 13:17:43
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-13 09:37:40
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-12 18:19:07
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-12 15:28:30
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-09 22:59:29
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-08 18:18:49
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-06 23:35:19
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-06 14:35:58
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2018-01-05 15:30:57
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-12-26 09:18:36
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-12-11 15:34:27
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-12-10 15:10:00
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-12-10 07:19:38
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 20:18:23
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-12-05 21:56:01
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-27 10:25:34
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-23 15:38:06
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-22 20:06:03
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-19 00:28:38
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-17 08:30:58
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 23:58:09
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 16:50:49
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-07 13:40:13
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-06 11:46:47
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-03 08:15:33
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-11-02 19:11:54
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 22:17:44
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 06:39:57
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-28 11:03:13
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 21:04:47
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 12:01:47
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-22 20:48:11
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-20 14:07:22
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-19 23:30:52
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-16 21:22:51
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-16 16:41:24
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-15 22:00:25
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-15 19:48:24
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 20:05:50
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-12 21:44:11
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-12 12:54:12
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-12 07:01:51
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-08 11:47:27
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-06 11:06:27
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-06 09:46:37
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-06 01:48:05
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-04 11:16:03
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-10-02 06:56:41
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-26 22:40:36
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-25 15:18:08
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-21 22:35:58
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-21 16:08:37
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-19 17:50:16
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-16 20:03:36
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-16 00:02:00
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-15 11:20:22
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-10 00:35:10
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-07 19:47:29
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-09-04 16:53:27
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-27 21:20:28
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-22 19:10:35
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-21 18:58:05
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-20 11:44:30
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-19 09:23:11
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-18 15:00:12
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-16 20:22:34
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-16 07:13:36
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-12 20:46:22
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-10 19:19:35
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-10 01:12:56
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-07 12:41:45
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-05 11:35:24
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-03 12:00:25
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-08-02 22:18:44
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-07-29 10:46:55
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-07-28 15:03:31
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-07-26 23:05:09
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-07-21 08:27:25
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-07-07 08:07:48
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-28 01:59:06
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-26 10:19:40
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-26 07:53:23
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-24 10:40:58
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-22 10:20:41
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-20 20:19:26
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-19 11:57:05
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-15 16:51:15
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-15 09:32:04
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-13 14:06:49
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-12 10:01:12
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-11 20:40:35
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-11 13:39:58
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-11 01:07:54
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-09 22:21:27
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-08 19:24:42
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-06-06 09:36:47
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-27 00:03:07
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-25 13:34:46
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-24 13:19:21
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-21 12:57:15
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-21 00:48:24
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-19 15:58:08
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-19 10:58:21
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-18 11:18:47
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-15 13:09:05
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-15 09:36:00
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-14 23:49:52
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-13 21:04:10
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-12 20:38:29
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-12 10:01:22
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-11 14:18:28
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-10 21:20:18
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-10 11:17:34
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-09 20:43:06
  4/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-08 16:06:26
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-07 22:05:19
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-06 21:22:31
  3/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2017-05-06 20:14:43
  5/ 5sao
 • Share Website về quản lý phòng khám đa khoa cơ bản
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  3/ 5sao