& Zalo: 08 688 969 44

ĐIỀU 1: TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN

  • Tất cả thành viên tham gia phải đăng ký và kích hoạt tài khoản và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân chính xác theo thông tin cá nhân thực tế để đảm bảo khôi phục tài khoản hoặc có sự cố tranh chấp.
  • Tài khoản sẻ bị khóa vĩnh viễn nếu vi phạm điều khoản của Scodeweb.com và không được hoàn trả Xu có trong tài khoản.

ĐIỀU 2:  QUYỀN HẠN THÀNH VIÊN

  • Thành viên có quyền Download source code, Upload, chia sẻ source code web của Scodeweb.com bắt buộc phải ghi rõ nguồn "Scodeweb.com".
  • Thành viên có quyền thay đổi thông tin source code, giá bán hoặc miễn phí phải được ban quản trị kiểm duyệt và đồng ý.
  • Sau khi tải source code thành viên được quyền đánh giá code, bình luận, trao đổi trực tiếp với người bán code.
  • Được phép gửi khiếu nại đến ban quản trị nếu Source code không hoạt động, không có password, sai với thông tin mô tả.
  • Tất cả trường hợp khiếu nại, phải cung cấp đầy đủ thông tin theo form gửi khiếu nại Source code.

ĐIỀU 3: BẢN QUYỀN SOURCE CODE WEB

  • Tất cả source code upload bản quyền bởi cá nhân, tổ chức phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan xác nhận source code thuộc quyền sở hữu cá nhân hoặc tổ chức.
  • Source code không thuộc bản quyền sở hữu cá nhân sẽ bị xóa bỏ mà không cần báo trước nếu vi phạm quy định của pháp luật và bị khiếu nại bản quyền bởi cá nhân, tổ chức đang sở hữu.
  • Tất cả source code có live preview là domain website đang hoạt động, sẻ được ban quản trị liên hệ xác nhận bản quyền với quản trị viên website đó, nếu không có sự đồng ý, tài khoản thành viên sẻ bị khóa vĩnh viến.
Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí
Đăng nhập nhanh bằng facebookĐăng nhập Google