Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo

Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
22243 1624 11 Mã Số: 738
Giá: Miễn Phí Danh mục: Project web & Báo cáo Ngôn ngữ:Visual C# Loại:Phần mềm - Ứng dụng Dung lượng: 98 Mb
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:21-06-2017
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THI TRÁC NGHIỆM 

Computer-based Testing System (CTS) là hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính. Được thiết kế và phát triển bởi Khoa Công Nghệ Thông Tin (FIT) trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM (IUH).

Đáp ứng tất cả các dạng đề thi trắc nghiệm cho các môn học của tất cả các Khoa chuyên ngành đang được giảng dạy tại trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM.

Theo đó, khoa cũng tạo ra phần mềm FIT-TEST dạng đĩa CD, để sinh viên có thể tự ôn trong tình trạng offline với máy tính cá nhân, nhằm cải thiện kiến thức và điểm số trong các kỳ thi trắc nghiệm online.

Dựa theo những tiêu chí, đặc điểm của phần mềm FIT-TEST, chúng em viết lại chương trình mô phỏng theo phần mềm FIT-TEST môn Công nghệ phần mềm, nhằm:

 • Hiểu rõ được chương trình FIT-TEST, mà đã rất quen thuộc những năm tháng sinh viên.
 • Hoàn thành đề tài môn Lập trình Windows nâng cao.
 • Không dừng lại ở đó, phát triển thêm những chức năng phân quyền Admin, làm việc với CSDL.

 

 

CÁC YÊU CẦU KĨ THUẬT

 • Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ C-Sharp.
 • Yêu cầu môi trường .Net Framwork 4.0.
 • Sửa dụng Visual studio 2010
 • Cơ sở dữ liệu MS Access (ver. 4.0 office 2003).
 • Sử dụng các thư viện của .NetBar.
 • Để thực hiện in, phải cần gói SAP Crystal Reports (SCR for VS2010).

 

 

CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Sau đây là các chức năng bắt buộc khi mô phỏng lại FIT-TEST:

 • Giao diện phải gần giống chương trình FIT-TEST.
 • Yêu cầu người dùng nhập đúng MSSV và lớp đang theo học thì mới cho chọn chương và làm bài.
 • Thông tin sinh viên sẽ được hiển thị: MSSV, họ tên, lớp và ảnh của sinh viên đó.
 • Số lượng câu hỏi là 60 và làm bài trong 60 phút được lựa chọn ngẫu nhiên, và 4 đáp án trong mỗi câu cũng được xáo trộn.
 • Người dùng chọn Nộp bài hoặc vượt quá 60 phút quy định thì sẽ chấm điểm
 • Nếu đạt từ 7 điểm trở lên thì được xem đáp án những câu đã làm.

 

 

ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG

 • CDSL đủ 200 câu hỏi và thông tin các sinh viên, lớp.
 • Xây dựng mô hình 3 tầng:
  • Dữ liệu truyền từ Presentation xuống Business Logic và xuống Data Access thông qua Constructor:
   • Phải overloading nhiều constructor với nhiều đối số, nhưng bù lại tất cả những phương thức đều không có đối số nào cả.
   • Có thể dùng lại constructor bằng cách thêm vào “đối số rỗng”, ví dụ:
   • Có 1 constructor 2 đối số (string ma, string ten); khi muốn chỉ truyền mã mà không cần tên thì đối số tên có thể đặt là “” hoặc null.
  • Sử dụng DataAdapter để lấy dữ liệu cũng như Update lại CSDL (thêm, xóa, sửa):
   • Không cần quan tâm trạng thái đóng, mở kết nối và không cần tạo nhiều class Entity.
   • Để thêm, lấy DataTable rỗng, add DataRow cần thêm vào rồi đưa DataTable đó xuống Data Access để update.
   • Để sửa, lấy DataTable chỉ chứa dòng cần sửa, chỉnh sửa các cột trong DataRow đó rồi đưa DataTable xuống Data Access để update.
   • Để xóa, lấy DataTable chỉ có dòng cần xóa, gọi phương thức Delele tại dòng đó rồi đưa DataTable xuống Data Access để update.
 • Mô phỏng gần giống chương trình FIT-TEST.
 • Giao diện Form làm bài thi sử dụng ẩn hiện cách control hợp lý nhằm làm linh động hơn khi run-time, tuy nhiên do có quá nhiều control nên còn khá chậm ở khâu design-time.
 • Mở rộng các chức năng quản lý câu hỏi và sinh viên:
  • Thêm, xóa, sửa tất cả các bảng dữ liệu.
  • Sử dụng ContextMenu để chọn sửa, xóa.
  • Chức năng tìm kiếm tương đối và tuyệt đối.
  • Chức năng in (report).

 

Mở rộng thêm phân quyền Admin với Quản trị CSDL (ngân hàng câu hỏi, danh sách sinh viên):

 • Xem danh sách câu hỏi theo chương.
 • Cho phép xem thông tin chi tiết chương và câu hỏi.
 • Cho phép thêm, xóa, sửa chương và câu hỏi.
 • Tìm kiếm câu hỏi với nhiều trường khóa, tương đối hoặc tuyệt đối.
 • In danh sách câu hỏi trong chương, và in một câu hỏi.
 • Xem danh sách sinh viên theo lớp học, dưới nhiều dạng view khác nhau.
 • Cho phép xem thông tin chi tiết lớp học và sinh viên.
 • Cho phép thêm, xóa, sửa lớp và sinh viên.
 • Tìm kiếm sinh viên với nhiều trường khóa, tương đối hoặc tuyệt đối.
 • In danh sách sinh viên có trong lớp, và in thông tin một sinh viên.
 • Quản lý mật khẩu cho phép hiện, ẩn mật khẩu và thay đổi mật khẩu mới.

Code với đầy đủ chức năng + báo cáo chi tiết .doc, .pdf

Nguồn: scodeweb.com

Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
Source code liên quan
Share Full code web tin tức connit
Mã Code:1177 Miễn phí

Share Full code web tin tức connit

Share Demo Expandable Listview android
Mã Code:1103 Miễn phí

Share Demo Expandable Listview android

[190] Đánh giá về source code
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 19:16:37
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 15:41:58
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 14:20:01
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 12:31:44
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-20 17:53:28
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-24 06:27:06
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-22 08:51:12
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-22 02:17:54
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-20 01:46:46
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-19 01:35:06
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-18 07:08:03
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-15 10:01:23
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-09 00:43:17
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-07 03:27:50
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-04 10:11:17
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-03 14:47:46
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-29 12:45:11
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-27 04:48:06
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-27 02:29:39
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-22 02:56:31
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-21 17:17:20
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-21 04:12:07
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-05-31 13:41:30
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-05-29 08:37:09
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-05-28 03:22:25
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-05-27 09:15:07
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-26 02:42:54
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-23 12:28:09
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-23 03:25:12
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-22 03:40:32
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-08-31 15:32:07
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-09 05:21:51
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-07 10:43:36
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-05 08:21:27
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-05 03:01:23
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-04 08:49:27
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-04 04:29:07
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-04 03:00:34
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-02 08:17:44
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 00:56:14
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 12:43:06
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-27 07:56:37
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-26 14:11:25
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-25 07:58:48
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-24 08:14:44
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-22 15:55:13
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-22 15:32:15
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-22 15:29:02
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-21 16:51:06
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-21 15:12:08
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-18 14:48:33
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-18 08:43:36
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-14 16:00:47
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-14 11:18:16
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-17 10:33:29
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-15 22:37:06
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-15 16:46:19
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-13 08:12:42
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-12 10:19:55
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-10 20:22:16
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-09 22:40:25
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-09 10:40:49
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-08 21:20:49
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-08 08:03:03
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-08 00:40:57
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-07 10:58:22
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-05 21:39:07
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-01 21:53:56
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-01 09:50:05
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-31 03:31:41
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-29 22:13:41
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-28 09:56:43
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-28 02:08:58
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-28 00:09:23
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-26 22:10:55
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-26 21:45:31
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-24 17:47:07
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-23 14:48:07
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-11 16:51:45
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-11 13:24:52
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-11 10:15:20
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 07:57:35
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-06 19:57:55
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-05 11:28:40
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-04 16:34:35
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-04 14:52:56
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-04 08:23:40
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-27 22:31:21
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-26 21:01:26
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-25 17:18:06
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-24 20:34:13
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-23 14:26:57
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-23 14:11:28
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-20 15:39:19
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-15 14:52:48
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 04:11:14
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-13 19:06:39
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-13 10:48:14
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-13 09:26:36
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-09 10:54:50
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 23:02:34
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 22:28:44
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 20:07:02
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-07 14:57:36
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-05 09:31:29
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 16:28:58
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 22:33:54
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 15:53:39
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-27 08:55:20
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-22 07:27:16
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-19 15:03:10
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-18 16:50:56
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-16 10:39:03
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-16 10:18:36
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-16 09:13:27
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-14 20:07:38
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-14 08:15:25
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-14 06:58:35
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 21:31:24
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-12 15:15:36
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-12 14:15:05
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-11 23:30:37
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-11 17:48:36
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-10 22:47:03
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-10 18:35:07
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-09 10:08:57
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-08 21:16:02
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-08 08:46:50
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-08 01:32:42
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-06 16:17:38
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-06 08:40:54
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-05 10:48:08
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-05 10:43:59
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-04 21:33:42
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-04 09:35:29
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-30 09:55:50
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-28 13:42:01
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-26 23:11:34
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-26 19:14:50
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-24 11:04:46
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-23 21:47:54
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-20 14:12:07
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-20 11:57:49
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-18 21:31:36
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-17 17:16:45
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-16 08:28:25
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-15 08:44:37
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-13 15:58:14
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-13 09:56:46
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-11 07:41:59
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-10 10:54:47
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-10 00:33:09
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-04 23:39:55
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-04 15:06:18
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-28 16:55:12
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-28 14:29:48
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-25 12:42:59
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-24 08:19:41
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-23 23:10:16
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-18 23:11:35
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-16 20:15:43
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-16 08:51:34
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-11 08:33:59
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-10 16:33:58
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-03 15:09:15
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-03 11:58:57
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-02 15:28:14
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-01 08:47:39
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-31 08:50:16
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-30 11:33:08
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-30 08:32:12
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-28 18:44:14
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-25 14:07:07
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-24 09:50:35
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-24 05:11:28
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-23 18:36:40
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-23 17:44:21
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-21 18:15:05
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-21 10:23:47
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-17 09:31:32
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-13 23:55:33
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-13 09:29:10
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-07 06:42:33
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-01 15:27:01
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-30 08:45:02
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-27 14:28:38
  4/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-27 10:20:19
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-24 16:59:46
  3/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-23 15:39:11
  5/ 5sao
 • Share Full code hệ thống thi trác nghiệm C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  4/ 5sao