Source code website trường học viết bằng php nukeviet

Source code website trường học viết bằng php nukeviet
15967 1037 2 Mã Số: 894
Giá: Miễn Phí Danh mục: Full Source Ngôn ngữ:Khác Loại:Website Dung lượng: 9.6 MB
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:29-06-2020
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Source code website trường học viết bằng php nukeviet cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

Download miễn phí source code website về trường học viết bằng mã nguồn mở Nukeviet
Link download fix: https://drive.google.com/file/d/1CtJcMBZwsrinf_DlNVvrkVgkjc-ebX4e/view?usp=sharing
 
 

Nguồn: scodeweb.com

Hướng dẫn cài đặt
Download mã nguồn về các bạn tạo data trong phpmyadmin import file data trong nguồn có tên leloi.sql.gz vào. Cấu hình lại file config.php cho phù hợp, Chỉnh mydomain trong data/config_global.php cho phù hợp với domain của bạn....

 

 
Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
[162] Đánh giá về source code
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 20:33:53
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2019-07-23 04:00:43
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2019-07-13 12:52:46
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2019-07-12 00:47:25
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2019-07-09 04:00:26
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2019-07-05 09:42:34
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2019-07-03 10:34:16
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2019-07-03 09:10:36
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2019-07-02 13:29:06
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2019-06-25 03:08:09
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2019-06-20 23:47:03
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2019-05-31 03:21:36
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-11-23 10:39:31
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-09-01 04:15:08
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-06-08 04:12:49
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-06-06 04:36:52
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-06-05 11:12:40
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-06-03 05:48:58
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-05-24 04:51:53
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-05-23 04:14:27
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-05-16 04:02:23
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-05-15 19:05:40
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-05-15 01:16:21
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-05-14 14:50:59
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-01-16 12:00:43
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-01-16 11:10:53
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-01-15 23:03:17
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-01-15 19:48:38
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-01-15 15:49:16
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-01-08 09:51:24
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-01-07 22:27:27
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-01-06 20:33:05
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2018-01-01 00:48:39
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-12-28 20:32:13
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-12-28 12:59:19
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-12-22 13:29:25
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-12-17 09:13:38
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-12-07 22:23:55
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-12-07 15:05:57
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-12-05 17:17:57
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-12-04 01:12:47
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-30 00:58:13
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-22 12:24:59
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-21 23:18:05
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-19 16:32:00
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-18 20:55:16
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-11 12:02:10
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-11 10:15:00
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-11 09:07:10
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 20:32:58
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 19:11:23
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-03 10:20:01
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-02 16:19:18
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-11-01 15:04:26
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-29 13:51:24
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-28 17:38:22
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-27 14:52:46
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-26 03:20:27
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-20 00:27:09
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-20 00:27:09
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-18 10:01:38
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-18 08:09:11
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-17 19:33:58
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-16 23:20:09
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-16 13:34:53
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-15 19:52:22
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-14 09:41:58
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-14 05:04:09
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 08:41:40
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-09 16:46:24
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-09 00:51:40
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-06 20:23:32
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-03 08:16:21
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-10-02 20:23:07
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-29 13:59:32
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-29 13:44:12
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-28 17:40:08
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-27 19:23:14
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-27 13:08:49
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-26 18:43:48
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-24 21:08:44
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-24 08:55:05
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-23 22:06:10
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-23 17:36:47
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-21 23:07:28
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-20 22:01:11
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-18 23:31:09
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-18 21:14:26
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-15 15:59:29
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-12 17:04:29
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-11 23:16:13
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-10 21:19:29
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-05 15:53:51
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-04 14:19:33
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-09-02 12:24:02
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-26 13:30:32
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-25 10:53:57
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-22 14:48:06
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-16 12:11:39
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-15 20:11:36
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-15 13:40:11
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-15 09:07:19
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-14 07:54:43
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-12 11:10:06
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-09 18:41:11
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-08 00:25:33
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-06 13:35:23
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-03 14:59:08
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-08-02 15:07:37
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-26 11:12:08
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-25 19:50:31
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-24 18:55:22
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-19 20:05:47
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-17 20:31:39
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-17 15:36:40
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-13 13:58:41
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-12 10:40:05
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-11 16:07:11
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-11 15:49:22
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-11 13:58:13
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-08 16:40:33
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-07-06 02:13:24
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-06-28 12:11:54
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-06-27 08:46:59
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-06-25 22:13:58
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-06-22 23:33:30
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-06-22 08:57:33
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-06-21 15:00:16
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-06-19 08:13:25
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-06-18 19:01:50
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-06-14 16:08:52
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-06-14 12:58:39
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-06-12 08:15:36
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-06-01 17:03:22
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-05-31 20:19:36
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-05-27 23:16:54
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-05-24 13:32:35
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-05-18 14:32:11
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-05-17 15:01:17
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-05-13 13:24:34
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-05-12 15:30:58
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-05-09 19:32:08
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-05-09 10:53:47
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-05-04 14:52:23
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-05-02 21:55:30
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-05-02 12:12:36
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-26 13:50:25
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-26 11:40:57
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-25 02:13:26
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-23 06:28:19
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-22 17:05:42
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-19 18:15:39
  4/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-19 08:22:29
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-19 00:29:02
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-19 00:25:58
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-18 13:44:28
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-17 23:05:43
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-17 17:52:04
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-16 15:53:58
  3/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-15 08:13:07
  5/ 5sao
  Tốt
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2017-04-13 19:09:15
  5/ 5sao
 • Source code website trường học viết bằng php nukeviet
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  4/ 5sao