Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android

Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
27830 2273 11 Mã Số: 414
Giá: Miễn Phí Danh mục: Full Source Ngôn ngữ:Android Loại:Phần mềm - Ứng dụng Dung lượng: 0.4 Mb
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:30-04-2019
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

Phần mềm đọc truyện tranh trên hệ điều hành android là 1 phần mềm cho phép hiển thị tuần tự các hình ảnh của 1 tập truyện được nén lại trong 1 file zip và lưu trên bộ nhớ ngoài sdcard của thiết bị. Phần mềm còn hỗ  trợ cho người dùng có thể download các bộ truyện trên mạng về thiết bị để đọc.
 
Đây là bộ source để phát triển ứng dụng phần mềm đọc sách, truyện, các bạn đam mê lập trình androi nên tải về để học hỏi.
 
Phần mềm còn cho phép cấu hình thiết bị, đọc ở chế độ fullscreen, zoom, rotate và các chức năng khác. Phần mềm cho phép lưu lại tập truyện thành file zip. Phần mềm sử dụng ngôn ngữ java và kiến thức lập trình trên hệ điều hành Android để hoàn thành. 
 
      STT
Tên chức năng
Giải thích
1
OpenFile
Đọc 1 tập truyện được nén lại bằng file .zip để hiển thị hình ảnh của tập truyện.
2
Download
Download tập truyện từ trên mạng về bộ nhớ.
3
Zoom
Zoom hình ảnh ở chế độ xem lớn hơn
4
Setting
Cấu hình phần mềm trong quá trình đọc truyện.
5
Rotate
Quay hình ảnh 1 góc 90 độ
6
Touch
Di chuyển tuần tự hình ảnh từ phải qua trái

 

Nguồn: scodeweb.com

Hướng dẫn cài đặt

Đã update link Google Driver: shorturl.at/dhrLY

Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

[232] Đánh giá về source code
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-12-04 01:09:09
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 20:24:46
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-07-22 01:57:08
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-07-12 14:29:00
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-07-12 13:17:18
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-07-12 11:38:28
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-07-12 05:23:56
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-07-09 03:32:15
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-07-06 12:12:16
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-07-06 08:47:25
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-07-06 02:23:37
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-07-05 02:32:47
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-07-02 18:00:42
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-07-01 17:29:32
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-06-30 06:17:41
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-06-27 07:06:56
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-06-26 13:10:55
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-06-25 13:16:11
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-06-25 04:51:43
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-06-19 18:12:15
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-05-31 04:32:04
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-05-30 02:53:26
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-05-29 15:19:37
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-05-29 01:19:35
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-05-28 10:08:53
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2019-05-28 07:51:17
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-11-25 04:03:57
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-11-23 03:31:38
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-06-11 04:53:16
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-06-07 08:17:49
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-06-05 14:05:11
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-06-03 02:11:19
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-06-01 05:00:40
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-30 15:38:02
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 03:03:16
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 02:15:39
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 13:57:34
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-25 13:00:13
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-23 13:35:54
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-23 03:13:37
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-22 10:41:10
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-21 16:01:28
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-19 06:45:06
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-17 12:40:04
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-15 01:45:34
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-05-14 13:59:12
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-17 04:16:48
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-17 01:34:52
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-16 23:50:21
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-16 15:34:57
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-15 21:10:42
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-14 21:27:26
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-12 22:41:44
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-11 22:49:04
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-09 17:08:46
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-09 12:24:14
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-05 14:42:13
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-04 15:12:54
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-03 08:49:04
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-02 15:47:06
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-02 15:11:39
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-01 21:41:17
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2018-01-01 19:36:47
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-31 21:38:14
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-30 15:39:51
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-28 20:27:29
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-27 23:44:02
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-27 15:01:41
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-27 12:02:19
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-19 21:08:19
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-17 14:20:48
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-15 22:34:49
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-14 14:21:55
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-12 16:10:10
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-10 20:02:47
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-10 17:46:07
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-08 13:32:04
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-06 19:56:57
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-06 13:39:38
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-04 23:46:04
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-03 21:01:22
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-12-03 08:25:12
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-30 14:27:31
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-28 22:25:58
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-28 21:14:05
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-27 11:15:16
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-24 17:15:47
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-24 14:36:37
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-24 04:00:28
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-22 22:33:31
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-22 15:31:02
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-21 16:25:47
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-19 20:11:19
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-17 10:42:31
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-16 23:42:05
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-16 09:30:04
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-15 15:06:59
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-15 10:32:54
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-15 09:49:16
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 17:06:17
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 10:26:18
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-13 11:05:00
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-12 20:38:02
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-11 21:11:58
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-11 11:10:03
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-07 15:25:21
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-04 20:02:29
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-01 14:19:15
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-11-01 14:16:03
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 10:32:06
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 05:54:58
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 02:02:06
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 00:52:22
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 21:50:31
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 10:30:14
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-28 16:33:39
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-26 13:10:25
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-23 20:59:36
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-21 18:44:11
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-19 18:49:46
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-18 13:57:03
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-16 17:27:33
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-15 09:13:25
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-14 16:15:37
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 20:55:56
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 20:08:04
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 14:42:57
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-11 19:37:49
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-09 20:58:05
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-05 21:33:01
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-05 08:22:15
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-03 11:15:09
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-10-02 15:30:55
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-29 20:48:45
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-29 20:18:07
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-26 10:21:38
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-25 18:04:14
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-25 17:34:28
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-24 15:33:10
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-19 15:15:55
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-19 15:13:03
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-18 11:55:03
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-17 23:25:54
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-14 11:07:13
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-12 08:28:10
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-11 23:27:26
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-11 16:30:31
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-09-08 08:27:35
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-08-28 12:49:23
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-08-24 13:43:16
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-08-22 13:06:58
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-08-20 21:03:46
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-08-14 13:31:16
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-08-10 09:26:27
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-08-09 11:27:33
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-08-07 12:58:39
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-08-06 09:42:44
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-31 10:58:50
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-26 20:49:38
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-25 21:45:22
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-24 17:08:57
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-24 16:51:45
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-22 09:34:06
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-22 08:57:03
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-17 15:56:07
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-16 22:32:37
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-16 12:13:42
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-16 08:48:03
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-12 23:25:45
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-11 07:25:57
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-08 01:09:59
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-04 14:06:58
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-07-01 17:51:22
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-06-23 22:14:42
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-06-22 22:42:30
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-06-15 10:24:26
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-06-13 14:25:10
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-06-12 16:50:11
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-06-12 16:40:11
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-06-11 21:32:02
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-06-09 20:39:59
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-06-06 14:36:17
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-06-02 22:47:53
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-26 17:48:01
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-26 17:38:31
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-26 10:27:53
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-26 09:34:54
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-26 03:17:57
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-24 13:32:21
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-23 09:46:27
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-22 03:34:24
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-21 21:43:11
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-19 11:45:01
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-18 08:52:47
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-17 23:05:24
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-17 15:48:56
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-15 23:44:05
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-15 18:56:04
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-14 10:14:21
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-11 13:44:53
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-10 14:54:18
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-09 13:42:24
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-07 15:16:19
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-05-02 13:47:50
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-28 20:56:35
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-27 16:05:58
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-26 13:49:56
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-26 08:35:23
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-26 03:09:05
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-26 00:21:04
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-25 20:22:37
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-22 16:15:51
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-22 08:39:20
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-21 20:23:50
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-20 17:27:21
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-20 00:11:58
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-19 21:56:49
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-19 18:57:48
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-19 14:54:55
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-18 23:44:20
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-18 23:14:12
  4/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-18 23:06:36
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-18 12:21:35
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-16 19:50:31
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-16 16:09:58
  3/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-16 10:49:11
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-13 21:01:36
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-13 20:50:49
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-13 20:45:47
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-13 19:44:10
  5/ 5sao
  tốt
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2017-04-13 10:57:02
  5/ 5sao
 • Source code ứng dụng đọc truyện tranh trên android
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  5/ 5sao