Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java

Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
13511 838 4 Mã Số: 442
Giá: Miễn Phí Danh mục: Project web & Báo cáo Ngôn ngữ:Java/JSP Loại:Phần mềm - Ứng dụng Dung lượng: 1 Mb
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:21-06-2017
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

Trong một phòng phục vụ dịch vụ Internet có rất nhiều máy tính cần phải quản lý. Trong đó có một máy làm server, đảm nhận việc quản lý tất cả các máy còn lại. Chương trình quản lý phòng máy được xây dựng để phục vụ cho việc quản lý trên một cách thuận tiện.

Chương trình quản lý phòng máy là chương trình tổ chức theo mô hình client – server.

 

CÁC CHỨC NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tại Client:

 • User có thể đăng nhập trực tiếp trên các máy Client, với các điều kiện sau:
 • Các máy Client đã được khởi động và ở chế độ chờ đăng nhập của chương trình.
 • User đã đăng ký tài khoản tại Server trước đó.
 • Mỗi lần User đăng nhập thì Client sẽ gửi yêu cầu tới Server. Server sẽ kiểm tra và cho phép User đăng nhập hay không.
 • User có thể trức tiếp đăng xuất trên máy Client.
 • Hiển thị thời gian lúc User đăng nhập, số phút đã sử dụng và số tiền phải trả theo từng phút.

Tại Server:

 • User đăng ký tài khoản, Server sẽ tiến hành lưu thông tin đăng ký vào database.
 • Đăng nhập / đăng xuất các máy Client.
 • Hiển thị phí dịch vụ tại các máy Client đang sử dụng.
 • Shutdown, Restart các máy Client.
 • Lấy thông tin màn hình máy Client.
 • Khống chế ứng dụng đang thực thi tại các máy trạm.

Nguồn: scodeweb.com

Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Source code liên quan
Share Full code web tin tức connit
Mã Code:1177 Miễn phí

Share Full code web tin tức connit

Share Demo Expandable Listview android
Mã Code:1103 Miễn phí

Share Demo Expandable Listview android

[71] Đánh giá về source code
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 19:13:56
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 00:28:10
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 04:32:13
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2019-07-10 06:16:18
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2019-07-01 11:49:56
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2019-06-25 02:41:20
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2019-05-28 02:47:08
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 15:59:11
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 03:46:53
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2018-05-26 01:24:27
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2018-05-23 15:58:14
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2018-05-20 13:36:09
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2018-05-19 02:59:57
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2018-05-18 16:20:01
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2018-01-17 13:24:26
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2018-01-15 17:45:51
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2018-01-14 21:36:00
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2018-01-11 22:42:12
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2018-01-11 01:35:27
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-12-29 15:23:27
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-12-19 15:57:07
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-12-11 23:22:49
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 15:22:29
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 07:56:48
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 00:02:16
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-12-08 01:25:45
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-12-06 15:49:57
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-12-05 16:30:18
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-11-30 19:30:33
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-11-27 01:30:50
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-11-26 12:10:05
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-11-22 19:15:44
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-11-22 17:35:23
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-11-10 00:42:34
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 10:22:45
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-11-07 15:00:02
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-11-04 09:09:52
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 01:06:18
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-26 23:37:29
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-26 15:18:31
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 23:51:46
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 22:42:08
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 22:26:36
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 21:57:38
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 16:29:46
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-24 23:18:39
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-24 22:46:21
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-24 20:15:48
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-23 13:48:16
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-21 12:18:34
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-19 08:38:31
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-18 20:46:50
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-17 21:46:05
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-15 02:15:23
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-10-04 14:35:45
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-09-27 22:30:59
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-09-24 20:54:50
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-09-21 00:21:34
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-09-16 19:54:39
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-09-15 08:36:50
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-09-10 00:34:37
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-09-01 23:12:04
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-08-28 15:52:50
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-08-26 09:59:03
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-08-24 23:34:22
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-08-24 21:53:26
  5/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-08-16 20:22:11
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-07-19 15:21:31
  3/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-07-11 15:37:56
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2017-07-07 06:16:58
  4/ 5sao
 • Share Chương trình quản lý phòng máy tính mô hình Client - Server full code java
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  4/ 5sao