Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo

Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
19133 1280 10 Mã Số: 401
Giá: Miễn Phí Danh mục: Project web & Báo cáo Ngôn ngữ:Visual C# Loại:Phần mềm - Ứng dụng Dung lượng: 23.8 Mb
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:19-03-2017
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương là hệ thống quản lý thông tin nhân viên từ khi đăng ký vào làm việc đến khi được tuyển dụng vào làm nhân viên chính thức của Trung tâm. Hệ thống bao gồm các chức năng sau:

 

1. Chức năng quản lý nhân sự:

Bao gồm thông tin về hồ sơ lý lịch:

 • Quản lý thông tin chi tiết về công nhân vên chức như: Mã nhân viên, họ tên nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác.
 • Quản lý chi tiết về thông tin quan hệ gia đình.
 • Quản lý chi tiết về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.
 • Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật.
 • Quản lý quá trình diễn biến lương của nhân viên.
 •  

Thông tin về hợp đồng lao động:

Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa trung tâm với cán bộ viên chức: Hợp đồng  chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.

Thông tin về đào tạo:

Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân viên của trung tâm.

Thông tin về tuyển dụng nhân viên:

Quản lý chi tiết hồ sơ ứng viên dự tuyển.

 

2. Chức năng quản lý tiền lương:

Các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương tối thiểu theo thang bảng lương của nhà nước, lương hưởng khi tham gia học tập, đào tạo dài ngày, các hệ số điều chỉnh lương theo qui định của nhà nước… sẽ quản lý tập trung thống nhất. Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh phù hợp với chính sách quản lý và trả lương của trung tâm theo từng thời kỳ.

 

3. Chức năng phân quyền bảo mật hệ thống:

 • Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống.
 • Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng.
 • Thay đổi mật khẩu người sử dụng.
 • Phân quyền khai thác chức năng chương trình cho từng nhóm, từng người sử dụng.
 • Sao lưu dữ liệu dự phòng.
 • Khôi phục dữ liệu.

 

4. Chức năng thống kê báo cáo:

Chức năng thống kê báo cáo và tra cứu linh hoạt với nhiều tiêu chí khác nhau.

 

Downloas source code quản lý nhân sự và tiền lương bằng C# miễn phí, code có giao diện đẹp, đầy đủ các chức năng + Báo cáo, rất hay để bạn học hỏi.

 

Nguồn: scodeweb.com

Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
Source code liên quan
Share Full code web tin tức connit
Mã Code:1177 Miễn phí

Share Full code web tin tức connit

Share Demo Expandable Listview android
Mã Code:1103 Miễn phí

Share Demo Expandable Listview android

[170] Đánh giá về source code
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 19:41:03
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 16:50:58
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 23:22:03
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 13:02:19
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 08:01:41
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-20 11:05:17
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-24 06:37:43
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-23 02:49:05
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-22 11:39:57
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-21 08:34:20
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-18 15:49:02
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-15 06:42:28
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-13 15:17:30
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-11 07:57:30
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-09 00:56:22
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-06 14:21:07
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-05 09:19:21
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-04 01:17:58
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-01 07:03:47
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-01 04:45:33
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-27 04:23:11
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-27 02:19:28
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-26 06:36:12
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-05-28 01:45:10
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-05-27 03:42:04
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-24 02:46:05
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-24 01:22:48
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-23 20:36:06
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-23 08:14:41
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-09 09:21:03
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-09 02:08:11
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-07 08:59:06
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-07 07:10:14
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-07 00:34:16
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-06 19:00:41
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-06 02:49:44
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-05 09:10:16
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-01 14:30:32
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-31 01:30:56
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-25 10:25:08
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-21 07:56:28
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-21 06:30:56
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-17 11:42:36
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-17 06:28:47
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-16 05:09:15
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-14 16:04:32
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-14 12:43:57
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-16 08:38:15
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-09 13:34:34
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-07 21:09:12
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-07 20:07:19
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-07 16:52:39
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-03 14:45:05
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-03 13:04:21
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-29 10:52:26
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-28 21:02:11
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-24 13:29:18
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-19 19:57:32
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-07 01:12:21
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-02 00:17:34
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-30 06:23:35
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-29 15:55:19
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-25 09:11:24
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-24 08:56:50
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-23 19:02:45
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-20 18:37:02
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-19 15:07:12
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-18 11:19:42
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-17 21:37:44
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 09:15:10
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-13 18:09:19
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 15:25:14
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-22 06:23:03
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-06 10:18:17
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-05 08:45:51
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-05 01:43:37
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-04 21:34:26
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-04 15:14:44
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-04 15:12:20
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-04 10:34:15
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-03 15:35:52
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-27 14:42:42
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-26 09:31:18
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-24 21:12:11
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-22 15:24:12
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-20 16:06:35
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-18 21:37:33
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-17 20:35:13
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-15 05:44:42
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-18 22:16:32
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-12 08:17:12
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-10 17:03:44
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-10 16:22:33
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-04 08:53:30
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-03 13:11:48
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-02 15:49:08
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-30 15:13:25
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-28 09:08:21
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-27 11:33:40
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-24 14:04:54
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-14 14:25:13
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-11 15:32:11
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-11 15:15:57
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-11 09:23:58
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-05 21:57:43
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-02 19:50:00
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-29 10:36:54
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-27 11:26:04
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-26 11:16:35
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-25 22:13:33
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-24 09:19:24
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-21 19:55:40
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-21 10:31:10
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-20 16:57:36
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-18 09:33:35
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-15 11:26:12
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-14 09:27:36
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-13 09:36:06
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-10 21:10:02
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-01 15:29:42
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-31 21:11:43
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-29 19:19:02
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-29 16:05:17
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-29 09:39:32
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-28 14:47:29
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-26 00:58:20
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-25 23:09:27
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-24 15:20:39
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-24 11:17:20
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-22 11:52:05
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-20 22:20:00
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-20 19:47:20
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-20 09:13:27
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-19 23:15:30
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-16 11:39:30
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-09 22:11:27
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-09 21:54:51
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-07 21:35:20
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-07 18:46:59
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-06 23:18:10
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-06 09:30:43
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-06 09:16:25
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-05 11:02:58
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-04 21:50:36
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-28 21:53:47
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-27 21:17:51
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-27 09:05:52
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-25 20:16:46
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-22 16:04:45
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-22 05:24:59
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-21 09:06:46
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-21 00:34:54
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-20 10:53:44
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-20 10:01:59
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-19 14:36:20
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-19 13:46:35
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-18 20:38:59
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-17 14:01:17
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-17 10:15:44
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-17 09:27:31
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-17 07:10:45
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-16 21:23:52
  3/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-15 17:44:16
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-14 22:13:24
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-14 21:03:24
  5/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-14 11:27:25
  4/ 5sao
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-10 15:41:14
  5/ 5sao
  thaks
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-10 12:20:54
  5/ 5sao
  cam on ad
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-10 09:56:03
  5/ 5sao
  cam on
 • Free Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  3/ 5sao