Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo

Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
22821 1734 11 Mã Số: 385
Giá: Miễn Phí Danh mục: Project web & Báo cáo Ngôn ngữ:Java/JSP Loại:Phần mềm - Ứng dụng Dung lượng: 4.1 Mb
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:19-03-2017
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

Download source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo miễn phí,  mã nguồn quản lý nhân viên viết bằng java, đầy đủ chức năng quản lý và báo cáo thống kê

 

GIỚI THIỆU CODE QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

 • Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ Java,với mục đích hỗ trợ công tác quản lý nhân sự trong một công ty, tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin nhân viên cho những người quản lý
 • Nhân sự được quản lý thông qua các thông tin trong hồ sơ của nhân viên bao gồm: mã nhân viên, tên đầy đủ, địa chỉ, phòng ban, dự án
 • Người quản lý sẽ quản lý với tư cách là admin khi đăng nhập vào chương trình với các thông tin Username,Password.

 

CÁC CHỨC NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

2.1 Đăng nhập

Tại đây người quản lý đăng nhập vào chương trình với tư cách là admin,từ đó cập nhật các thông tin liên quan đến nhân viên ở trong đó.

2.2 Giao diện chính của chương trình

Sau khi đăng nhập thì 1 giao diện mới xuất hiện, đây là công cụ giúp các nhà quản lý thực hiện công tác quản lý nhân viên của mình, giao diện gồm các phần các chức năng riêng gồm có quản lý nhân viên, quản lý phòng ban, quản lý dự án, quản lý địa chỉ

2.3 Bảng nhân viên

Đây là khi người quản lý muốn truy suất vào chương trình với mục đích tìm kiếm thông tin của nhân viên

Nếu người quản lý muốn cập nhật thông tin của 1 nhân viên mơi thì sẽ mở tab bên cạnh với giao diện giúp người dùng cập nhật thông tin của nhân viên mới

2.4 Dự  án

Trong 1 công ty số dự án có thể rất nhiều,vì thế việc quản lý nhân viên tham gia trong dự án đó cũng rất khó khăn và rắc rối,khi dùng chương trình này để quản lý người quản lý tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc truy suất thông tin của nhân viên, và có thể biết được dự án đó có bao nhiêu nhân viên đã tham gia

2.5 Bảng phòng ban

Khi truy suất đến bảng phòng ban ,các thông tin về mã phòng tên phòng ban sẽ hiện ra dưới dạng nhập nhắm cập nhật thêm thông tin đồng thời xóa các thông tin không cần thiết

2.6 Bảng địa chỉ

Ở đây địa chỉ của nhân viên sẽ được  cập nhật,giúp cho người quản lý nắm bắt cụ thể hơn thông tin của nhân viên

Nguồn: scodeweb.com

Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
Source code liên quan
Share Full code web tin tức connit
Mã Code:1177 Miễn phí

Share Full code web tin tức connit

Share Demo Expandable Listview android
Mã Code:1103 Miễn phí

Share Demo Expandable Listview android

[175] Đánh giá về source code
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-04 08:33:31
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 09:43:49
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 23:37:33
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-19 10:07:43
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-19 09:47:07
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-19 08:25:48
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-18 16:05:38
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-24 08:43:51
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-23 08:47:05
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-15 15:51:09
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-10 06:08:55
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-09 14:06:43
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-07 09:15:33
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-03 19:28:59
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-02 13:45:13
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-01 01:34:27
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-22 07:47:01
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-21 12:22:20
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-21 01:09:54
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-20 11:05:20
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-19 08:11:02
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-25 11:18:29
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-24 06:05:56
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-22 14:02:01
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-22 02:29:06
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-21 13:57:23
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-09 22:56:01
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-08 13:58:24
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-07 19:50:20
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-02 14:44:33
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-01 13:53:05
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-30 16:47:05
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 05:08:58
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 15:57:35
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-27 12:16:04
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-27 05:55:55
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-25 00:01:34
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-24 09:57:06
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-24 09:30:03
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-23 11:13:33
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-23 01:40:03
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-22 11:41:42
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-22 00:19:09
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-21 14:08:08
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-20 13:24:53
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-20 07:18:16
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-19 18:10:09
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-19 15:08:07
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-16 14:14:18
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-16 12:09:02
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-15 06:43:06
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-17 13:21:36
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-16 19:53:14
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-14 21:33:24
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-11 08:40:45
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-10 21:41:15
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-08 03:07:58
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-03 08:53:07
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-02 17:24:50
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-01 17:02:19
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-31 02:38:12
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-30 18:42:48
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-25 19:14:05
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-25 09:09:09
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-24 12:27:24
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-23 17:09:57
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-22 06:54:36
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-19 15:58:01
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-14 00:58:24
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-12 20:46:57
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-11 12:34:38
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 21:26:11
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 00:09:28
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-04 00:34:15
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-01 16:43:10
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-01 00:40:02
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-28 16:27:22
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-25 09:14:24
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-21 11:04:13
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-16 15:41:06
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-16 13:45:20
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-16 00:43:02
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-12 21:34:23
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-11 11:01:04
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-10 23:23:23
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-10 11:43:13
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-03 03:08:44
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-29 22:30:35
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-28 10:11:49
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-26 08:36:29
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-26 07:31:19
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 23:53:30
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 17:55:14
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 14:52:22
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-24 23:25:23
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-23 15:47:32
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-18 20:47:42
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-17 17:24:48
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-17 12:40:15
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-11 09:10:40
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-10 21:58:57
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-09 09:45:19
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-03 16:06:27
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-02 22:14:26
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-28 10:31:50
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-28 09:06:32
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-27 22:24:09
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-24 10:54:31
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-21 20:39:42
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-21 00:18:48
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-19 23:57:50
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-18 21:17:43
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-18 00:18:35
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-14 18:36:33
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-13 15:34:35
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-12 16:13:36
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-12 08:28:36
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-10 18:47:58
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-10 12:25:33
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-27 17:18:33
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-24 23:27:24
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-23 22:49:36
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-17 15:57:23
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-17 12:39:46
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-28 09:05:44
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-25 12:51:48
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-17 17:13:21
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-14 13:12:50
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-11 11:03:43
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-01 10:21:50
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-30 13:44:41
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-27 10:34:11
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-26 07:57:52
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-20 22:46:06
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-18 17:03:11
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-15 10:23:24
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-15 10:20:14
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-09 15:20:19
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-31 10:32:39
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-21 14:08:00
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-21 00:24:50
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-20 15:26:50
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-19 18:33:08
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-19 11:00:00
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-19 10:40:29
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-15 08:04:12
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-14 15:55:37
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-14 00:13:34
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-12 13:15:23
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-11 14:22:10
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-11 01:03:50
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-10 16:16:03
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-09 08:15:26
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-06 19:26:03
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-06 18:05:38
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-06 07:06:24
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-05 20:02:51
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-30 16:04:54
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-30 13:04:21
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-26 07:53:34
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-24 16:51:10
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-24 09:30:39
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-21 05:08:48
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-20 13:40:58
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-17 11:22:18
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-16 14:59:27
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-15 23:38:29
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-15 19:24:52
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-15 01:32:18
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-14 23:43:50
  4/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-14 21:57:03
  3/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-14 14:27:39
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-12 11:19:29
  5/ 5sao
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-10 12:21:50
  5/ 5sao
  ok ad
 • Free Source code quản lý nhân sự Java + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  3/ 5sao