Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code

Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
28837 2158 20 Mã Số: 384
Giá: Miễn Phí Danh mục: Full Source Ngôn ngữ:PHP & MySQL Loại:Phần mềm - Ứng dụng Dung lượng: 6.8 Mb
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:25-07-2017
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

Source code đã fix lỗi session_is_registered php version >5.2

Liên hệ admin có livedemo

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

Quản lý Hồ Sơ Cán bộ nhân viên

Quản lý Chức vụ

Quản lý Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,đào tạo, phụ cấp ,xếp hạng…

Quản lý tìm kiếm nâng cao ( họ tên, Phòng ban, Số CMND, Mã nhân viên)

Xuất file excel theo từng đơn vị , phòng ban, nhân viên chính thức, nhân viên thử việc,..

Quản lý Báo cáo (Cán bộ nhân viên Nam, Nữ,..)

Quản lý Thống kê( Nhân viên chính thức, thử việc, nghỉ việc,…)

Quản lý Kỷ luật, khen thưởng cán bộ nhân viên

Quản lý Nghỉ phép, thuyên chuyển công tác

Quản lý đơn vị

Quản lý bộ phận

  

 

 

 

 

 

 

Nguồn: scodeweb.com

Hướng dẫn cài đặt

Thông tin tài khoản quản lý

Username : adminqlns

Pass: 123456

Cấu hình: chỉnh sửa kết nối file sources/config.php

$webmaster = "[email protected]

"; $db_host = "localhost"; $db_username = "root"; $db_password = ""; $db_name = "ms384"; // Begin config $info['db_host'] = "localhost"; $info['db_name'] = "ms384"; $info['db_username'] = "root"; $info['db_password'] = ""; // End config $conn = @mysql_connect($db_host, $db_username, $db_password) or die(mysql_error()); $db = @mysql_select_db($db_name, $conn) or die(mysql_error());
Live Demo

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
[211] Đánh giá về source code
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-12-04 00:24:53
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 23:29:43
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 17:21:47
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 16:35:00
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 12:00:01
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-11-20 10:55:57
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-24 06:59:35
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-22 08:33:42
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-20 14:09:50
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-19 03:04:58
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-18 07:52:23
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-16 07:07:47
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-15 07:00:23
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-14 16:23:33
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-14 14:14:10
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-09 03:22:34
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-06 11:25:44
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-04 16:40:27
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-07-04 03:18:27
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-06-26 14:43:57
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-06-25 03:02:13
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-06-23 12:26:52
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-06-22 07:54:52
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-06-20 10:17:52
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-06-19 08:01:11
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-05-29 07:26:28
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-05-28 13:18:55
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-05-28 04:31:09
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2019-05-27 03:16:17
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-11-24 22:57:59
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-11-24 09:12:11
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-11-23 02:37:56
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-11-22 13:22:22
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-11-22 10:48:22
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-11-21 16:41:07
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-06-11 04:07:27
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-06-10 14:11:25
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-06-09 10:16:20
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-06-08 03:23:23
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-06-07 07:59:25
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-06-07 00:29:29
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-06-04 14:19:08
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-06-02 10:11:49
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-06-01 03:43:57
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-31 02:42:00
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-30 04:01:00
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 22:12:13
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 15:21:44
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 14:57:46
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 14:04:24
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 12:23:07
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 10:43:20
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 15:12:36
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 06:37:08
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-27 06:10:52
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-26 14:30:04
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-26 08:04:26
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-25 14:00:23
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-23 09:18:54
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-23 06:06:52
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-21 10:45:12
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-19 23:56:53
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-19 18:36:53
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-19 07:32:58
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-18 13:44:46
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-17 15:02:54
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-17 09:32:06
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-17 06:00:54
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-05-16 11:41:35
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-01-17 13:23:10
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-01-17 00:38:51
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-01-16 15:08:15
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-01-15 23:07:19
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-01-14 13:22:28
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-01-12 17:49:29
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-01-08 18:02:48
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-01-08 17:54:57
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-01-05 20:56:53
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-01-03 14:30:31
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2018-01-03 11:47:36
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-28 14:40:56
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-28 00:03:46
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-26 22:43:36
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-26 09:21:21
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-25 17:51:54
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-11 07:48:49
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 19:30:09
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 19:26:48
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-07 20:13:00
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-07 15:55:58
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-07 09:09:24
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-03 07:29:47
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-12-02 18:53:34
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-30 13:50:49
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-28 10:44:45
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-27 17:26:04
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-27 15:47:49
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-25 10:45:38
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-24 02:48:35
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-21 21:22:19
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-18 09:26:19
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-17 23:31:10
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-16 15:33:50
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-15 22:00:27
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-15 20:54:48
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-15 16:01:42
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 22:35:34
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 21:18:23
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 00:07:00
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-11 21:08:48
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-11 16:06:21
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-10 21:42:20
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-10 18:23:02
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 20:31:34
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 17:45:32
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 15:16:42
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 14:26:51
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-07 00:10:01
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-07 00:09:08
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-03 18:09:08
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-02 22:39:13
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-11-01 22:22:43
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 18:52:44
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 10:04:41
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 00:12:05
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 21:38:47
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 11:21:37
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-28 16:29:28
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-27 14:37:34
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-27 07:23:12
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-24 21:16:50
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-24 17:52:04
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-24 17:26:45
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-21 23:26:18
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-20 23:00:27
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-20 21:14:46
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-20 15:04:48
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-19 23:11:01
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-19 21:49:25
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-19 14:08:51
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-17 21:36:32
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-17 10:06:21
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-16 21:06:18
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-14 12:34:09
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 19:33:18
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 12:42:21
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 08:08:38
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-12 16:03:41
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-11 11:36:06
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-09 23:50:09
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-09 20:08:56
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-06 13:39:38
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-10-03 23:52:32
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-27 14:37:16
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-27 08:44:42
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-25 11:31:29
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-23 11:27:54
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-23 07:29:21
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-22 15:11:12
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-21 22:32:37
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-20 16:22:26
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-19 09:28:46
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-19 09:28:44
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-18 21:38:56
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-18 16:15:24
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-18 15:17:37
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-15 05:40:37
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-14 17:07:30
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-13 13:16:45
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-12 23:58:58
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-12 10:14:20
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-11 14:08:01
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-07 15:57:18
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-05 15:23:34
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-05 14:19:45
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-05 14:19:26
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-09-02 06:53:44
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-31 22:05:58
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-31 09:47:44
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-28 17:07:07
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-28 15:35:34
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-25 23:04:04
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-25 14:24:31
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-25 11:06:20
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-23 12:44:35
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-21 19:41:39
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-20 16:15:48
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-18 19:33:22
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-18 16:00:54
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-17 17:24:58
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-16 08:13:19
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-16 07:26:45
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-16 00:28:58
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-15 20:35:09
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-12 08:05:27
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-11 09:08:20
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-11 09:06:52
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-10 11:00:55
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-10 09:12:00
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-10 01:14:54
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-08 09:15:18
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-02 16:32:03
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-08-01 10:05:16
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-07-31 17:23:15
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-07-31 09:56:44
  4/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-07-30 11:14:17
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-07-29 20:43:23
  5/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-07-27 14:43:24
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-07-25 20:42:02
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2017-05-02 00:27:39
  3/ 5sao
 • Source web đồ án quản lý nhân sự Code tay bằng PHP full code
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  3/ 5sao