Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo

Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
6184 332 1 Mã Số: 463
Giá: Miễn Phí Danh mục: Project web & Báo cáo Ngôn ngữ:Android Loại:Phần mềm - Ứng dụng Dung lượng: 6.4 Mb
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:22-06-2017
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

CHỨC NĂNG

Các chức năng chính của phần mềm:

 • Hỗ trợ đọc tin có chuẩn RSS của một số trang báo(cụ thể ở đây là trang VnExpress), hiển thị tiêu đề tin và 1 đoạn của tin tức.
 • Quản lí tin tức theo từng chuyên mục.
 • Thường xuyên bổ sung tin tức có sẵn ở các chuyên mục.
 • Có thể reset lại tin tức và load lại trang tin.

MÀN HÌNH CHÍNH

    Màn hình chính giúp cho bạn có thể tiếp cận ngay với những bài viết mới nhất(ở đây là các tiêu đề tin và các đoạn tin ngắn khoảng 100 chữ cái kể cả khoảng trắng và dấu”.,”) của chuyện mục bạn đã chọn được nhanh và dễ dàng, tận dụng được khía cạnh cảm ứng của android.

    Bên cạnh đó bạn cũng có thể chọn chuyên mục khác để lấy tin của chuyên mục đó về đọc bằng cách chọn vào menu tên chuyên mục tương ứng và click vào Nút Download để lấy tin của chuyên mục đó về.

TRANG CHI TIẾT

    Trang tin chi tiết có giao diện như sau:

Ở đây người dùng sẽ đọc đầy đủ tin của tin tiêu đề mà mình chọn. Mặc định chương trình sẽ load tất cả các tin của chuyên mục đó mà trong trang RSS có. Mỗi lần di chuyển sẽ đc 1 tin.

 

Nguồn: scodeweb.com

Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
Source code liên quan
Share Full code web tin tức connit
Mã Code:1177 Miễn phí

Share Full code web tin tức connit

Share Demo Expandable Listview android
Mã Code:1103 Miễn phí

Share Demo Expandable Listview android

[40] Đánh giá về source code
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-01 22:30:39
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-23 17:30:02
  4/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-12 12:32:38
  3/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-09 03:48:48
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-01 17:28:11
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-30 17:27:43
  4/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-28 10:13:43
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-24 02:27:09
  4/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-26 09:59:31
  4/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-26 07:45:56
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-23 15:35:56
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-14 13:12:42
  4/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-17 13:14:55
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-31 23:13:08
  4/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-27 03:18:12
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-10 16:47:46
  3/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 16:52:26
  4/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-03 21:05:14
  3/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-02 20:44:54
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-02 17:22:32
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-28 10:20:23
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-24 10:15:04
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-13 15:26:52
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 19:54:38
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 11:10:42
  3/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-05 08:24:43
  4/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-25 18:17:06
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-09 09:13:03
  3/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-09 08:21:52
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-02 20:34:04
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-26 16:18:46
  3/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-21 23:37:58
  4/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-25 22:41:23
  3/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-16 22:08:42
  3/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-12 10:10:28
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-11 13:02:59
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-09 12:32:35
  4/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-06 15:40:02
  5/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-25 15:31:44
  4/ 5sao
 • Share Ứng dụng lấy tin tự động trang báo có chuẩn RSS full code android + Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  5/ 5sao