WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$

WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
6441 325 2 Mã Số: 1433
Giá: Miễn Phí Danh mục: Full Source Ngôn ngữ:WordPress Loại:Website Dung lượng: 111 MB
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:30-03-2017
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$ cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

XAPI specifications and a lot of popular plugins such as WP Coauthors plus, MyCred points system, BadgeOS, PMPro, DwQ&A and more.. The Theme package includes 10 custom plugins built specifically for the theme to provide the complete learning experience.
UPDATES & FIXES IN 1.9.9 [21st October'15 ]


New Features
1. New Front End Course creation module : shortcode [course_edit]
2. Setup Permalinks for Course/Units/Quiz : WP Admin – Pemalinks
3. Modern Theme with OneClick Setup
4. Course Location Taxonomy available (WPLMS options – Course Manager
5. Course Category /Level/Location redirect to Course Directory switch
6. EventOn Integration
Updated Components
1. Module Tag in Course units
2. Course Start Date filter in Course Filters widget.
3. Enable Unit Comments only where Comments are enabled in post settings : WP Admin – LMS – Settings
4. Enable Unit Time as Drip Duration : WP Admin – LMS – Settings
5. Advanced search Widget & Search page with location parameter
6. WPLMS init/register architecture improvements.
7. Non-Ajax Courses switch : WP Admin – LMS – Settings
Issues Fixed
1. Touch points notifications,emails,messages
2. Media Lock in Units
3. Module Tags in Units
4. Comment status check for comments heading
5. Coming soon for Free courses bug
6. Notes and discussion print_r bug
7. Woocommerce message display bug
8. Exclude courses – course category bug
9. Widget carousel auto rotate bug fix
10. Duplicate Wplms_start_coruse hook removed.
11. Course progress cookie removed
12. Course retake count filter “wplms_course_retake_count” added
13. Quiz retakes count bug fix
14. Unit comment time bug fix
15. Email template bug fix
16. star rating bugfix
17. Registration redirect bug fix
18. Same page login redirect bug fix
19. Theme Translation overwrite (wp-content/languages/wplms/xx_XX.mo) bug fix
20. Restrict course creation limit for instructor bug fix
21. Layerslider updated
22. jsComposer updated

 

Nguồn: scodeweb.com

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Sau khi tải về các bạn giải nén tập tin .zip dùng mật khẩu giải nén là scodeweb.com nếu có

- Trong file .zip sẽ có tập tin .SQL là file database

Bước 2: Truy cập vào hosting

Bước 3: Tạo Mysql database và user

- Tạo database name

- Tạo user: Lưu ý nhớ copy lại mật khẩu và tên user để config

- Import database vừa giải nén .SQL

Cấu hình table options:

+ Chỉnh 2 dòng siteurl và home

Bước 3: Upload source code lên hosting tại thư mục /public_html

- Giải nén tập tin .zip

Cấu hình file wp-config.php

+ Cấu hình DB_NAME,DB_USER,DB_PASSWORD theo tài khoản MySQl vừa tạo trên host

+ Lưu lại

Bước 4. Thay đổi mật khẩu admin trong wordpress

- Vào table _users chọn Sửa

- Lưu ý phần mật khẩu các bạn phải chọn là MD5

- Lưu lại và đăng nhập bằng đường dẫn tenmiencuaban/wp-admin

Nếu các bạn nào không làm được hoặc gặp lỗi có thể xem VIDEO bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp Mr SƠN 08 688 969 44.

Cảm ơn các bạn.

Live Demo

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
[47] Đánh giá về source code
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2019-12-01 21:29:43
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2019-11-19 22:10:40
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2018-11-25 10:16:08
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-12-27 20:59:26
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-12-15 15:11:49
  4/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-12-13 11:41:28
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-12-07 18:29:37
  4/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-12-04 12:04:21
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-11-21 20:57:05
  4/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-11-21 11:32:23
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-11-20 15:20:31
  4/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-11-16 21:10:10
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 22:34:44
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 14:26:28
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-11-03 14:21:00
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 08:06:15
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-10-27 10:37:41
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 20:47:14
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-10-23 13:37:23
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-10-23 10:34:43
  4/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-09-25 11:56:55
  4/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-09-11 08:11:05
  4/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-08-26 01:25:03
  4/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-08-17 14:31:14
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-08-07 12:58:19
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-07-25 17:48:00
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-07-21 15:51:04
  4/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-07-16 00:14:31
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-07-11 21:52:07
  4/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-07-09 10:02:57
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-06-23 10:27:32
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-06-19 10:09:32
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-06-13 15:51:31
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-05-27 15:21:07
  4/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-05-16 00:15:15
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-05-15 17:05:49
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-05-05 19:42:50
  4/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-05-04 23:27:33
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-05-04 07:59:13
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-04-30 23:00:28
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-04-27 19:46:04
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-04-27 01:58:05
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-04-26 10:11:32
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-04-25 22:09:16
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-04-25 14:32:45
  3/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2017-04-18 23:10:31
  5/ 5sao
 • WPLMS theme wordpress hệ thống quản lý khóa học 69$
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  5/ 5sao