Project quản lý điểm sinh viên C sharp

Project quản lý điểm sinh viên C sharp
11895 679 4 Mã Số: 421
Giá: Miễn Phí Danh mục: Project web & Báo cáo Ngôn ngữ:Visual C# Loại:Phần mềm - Ứng dụng Dung lượng: 6.8 Mb
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:25-10-2016
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Project quản lý điểm sinh viên C sharp cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

YÊU CẦU PHẦN MỀM

 • Giao diện và các thành phần bố trí hợp lý,rõ ràng tạo sự tiện lợi cho người quản lý.
 • Người quản lý dễ dàng tìm kiếm,thêm mới,xóa bỏ,sửa thông tin sinh viên chỉ qua click chuột.
 • Khi kết thúc một học kỳ thì thông tin về điểm của sinh viên sẽ được tổng hợp lại
 • Phần mềm cho phép lưu trữ một lượng lớn sinh viên. 

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

Yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý điểm của sinh viên  trường đại học Chu Văn An theo từng học kỳ, năm học và cuối khóa học.

Phòng Đào tạo quản lý thông tin sinh viên theo khóa, theo lớp và theo mã sinh viên, mã sinh viên là thông tin duy nhất để phân biệt các sinh viên với nhau,ngoài ra, hệ thống quản lý điểm quản lý thêm thông tin: họ, tên, ngày sinh của sinh viên. Thông tin lớp: tên lớp, thuộc khóa nào.

Việc quản lý thông tin điểm của sinh viên như sau: điểm của sinh viên trong 1 học kỳ được tính theo các môn học

Kết thúc học kỳ sẽ có bảng tổng kết học kỳ

Trong 1 kọc kỳ mỗi môn học phải có các thành phần điểm

 • Điểm chuyên cần + các điểm kiểm tra : 30%
 • Điểm thi : 70%

Trong mỗi loại điểm có các thông tin sau: điểm của môn học nào, của sinh viên nào,điểm số bao nhiêu? 

Sau mỗi cuối học kỳ Giảng viên sẽ tổng kết điểm môn học mà mình phụ trách theo từng lớp và gửi bảng điểm cho phòng Đào tạo.

Cán bộ quản lý điểm của phòng Đào tạo có nhiệm vụ nhận bảng điểm của GV,đăng nhập vào hệ thống với tài khoản và password của mình để nhập điểm sau mỗi kỳ kiểm tra hoặc thi.

Điểm sẽ được xử lý theo công thức định trước sau đó tổng hợp cho từng lớp và được in ra cho GVCN lớp.

Nếu trong quá trình xử lý điểm, nếu phát hiện sai sót, hoặc có sự phản hồi,khiếu nại từ Giảng viên hoặc sinh viên, thì thông qua hệ thống, Cán bộ quản lý điểm sẽ sử dụng chức năng cập nhật để sửa chữa điểm.

Nguồn: scodeweb.com

Hướng dẫn cài đặt

KHẢ NĂNG NHẬP XUẤT

 • Có thể nhập tập trung hoặc nhập từ nhiều nguồn. Các giáo viên nhập điểm riêng của bộ môn mình phụ trách, sau đó người quản lý có thể dễ dàng tập hợp lại, xử lý một cách đơn giản. Không cần phân quyền phức tạp, dữ liệu vẫn bảo đảm an toàn và đồng bộ.
 • Có thể xuất dữ liệu sang định dạng  .xls.
Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
[64] Đánh giá về source code
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 20:40:00
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 17:04:15
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2019-12-01 21:15:05
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2019-11-19 08:46:14
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2019-11-18 23:44:28
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2019-07-18 06:38:25
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2019-07-10 03:45:23
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2019-07-05 08:06:03
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2019-07-04 18:20:29
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2019-06-24 04:39:44
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2019-05-29 07:08:40
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2018-05-22 16:19:14
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2018-05-15 04:16:57
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2018-01-16 12:55:50
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2018-01-11 23:30:16
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2018-01-02 08:42:36
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-12-24 17:54:40
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-12-19 08:50:02
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 22:37:47
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-12-04 03:53:26
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-11-29 12:59:44
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-11-16 21:03:38
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-11-13 13:44:26
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 23:45:12
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 08:02:44
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-11-05 10:07:39
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 21:44:48
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-10-25 11:33:21
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-10-20 14:18:23
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-10-04 21:35:24
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-10-02 07:51:52
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-09-24 11:07:54
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-08-29 09:48:13
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-08-28 22:18:44
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-08-17 12:42:15
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-08-15 23:02:09
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-08-14 07:56:34
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-08-04 08:55:15
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-07-23 18:24:09
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-07-15 22:23:02
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-06-24 16:52:51
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-06-17 18:42:30
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-06-15 12:40:41
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-06-13 10:41:51
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-06-11 16:56:25
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-06-10 09:20:09
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-05-31 21:01:01
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-05-30 09:49:56
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-05-26 21:29:22
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-05-25 11:21:07
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-05-18 22:54:29
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-05-13 10:20:41
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-05-12 22:43:20
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-05-09 19:31:08
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-05-05 07:21:22
  3/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-05-04 01:22:29
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-05-02 20:34:00
  4/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-04-25 07:39:52
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-04-23 20:27:16
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-04-20 16:12:55
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-04-20 11:00:10
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-04-15 11:23:19
  5/ 5sao
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2017-04-11 14:00:39
  5/ 5sao
  Ok đó
 • Project quản lý điểm sinh viên C sharp
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  5/ 5sao