Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net

Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
10290 742 6 Mã Số: 405
Giá: Miễn Phí Danh mục: Full Source Ngôn ngữ:Asp/Asp.Net Loại:Website Dung lượng: 27.2 Mb
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:19-03-2017
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

Mã nguồn xây dựng 1 website bán hàng trực tuyến hoàn chỉnh .Các bạn có thể public thành website triển khai lên Internet . Nếu có kiến thức về HTML – CSS các bạn hoàn toàn có thể tùy biến giao diện bất kỳ phù hợp với yêu cầu phát triển website . Web viết bằng C# , công nghệ Asp.net MVC4 .Website có dùng các tính năng của HTML5, CSS3 , jQuery , ajax và một vài kỹ thuật lập trình tối ưu mã nguồn .Mã nguồn dùng CSDL Sql Compact , và đã tích hợp sẵn Sql Compact vào như 1 thành phần của Project .Nên khi triển khai lên hosting các bạn không cần CSDL , hay đổi chuỗi kết nối cũng như không cần nhà cung cấp hosting có cài đặt Sql Compact

 

 • Mã nguồn web bán hàng code bằng công nghệ Asp.net MVC 4 .
 • Mã nguồn dùng CSDL Sql Compact , và đã tích hợp sẵn Sql Compacr vào như 1 thành phần của Project .Nên khi triển khai lên hosting các bạn không cần CSDL, hay đổi chuỗi kết nối cũng như không cần nhà cung cấp hosting có cài đặt Sql Compact .
 • CSDL Sql Compact rất tiện dụng và là 1 giải pháp no Sql của Microsoft .Nếu muốn các bạn có thể chuyển sang CSDL Sql Server thông thường bằng cách thay đổi chuỗi kết nối trong file web.config
 • Website có các chức năng như : Xem , quản lý sản phẩm , danh mục sản phẩm , tin tức , giỏ hàng
 • Website có dùng thêm thư viện mã nguồn mở CKEditor làm trình soạn thảo và CKFinder làm trình quản lý file
 • Để có thể xem hướng dẫn chi tiết xây dựng website từ A – Z các bạn có thể xem tài liệu hướng dẫn của chúng tôi Tại Đây
 • Để chạy được mã nguồn các bạn cần có Visual Studio 2012

Nguồn: scodeweb.com

Hướng dẫn cài đặt

Tên đăng nhập : admin
Mật khẩu : 123456
( thông tin này được khai báo trong lớp DefaultData )

Code bán hàng bằng MVC4 này quá tuyệt cho bạn nào đang tìm hiểu về asp.net .

Live Demo
Code chưa có bản Demo chi tiết vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ xem demo, Cảm ơn.

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
Source code liên quan
[123] Đánh giá về source code
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 13:10:58
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 16:43:19
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2019-11-19 16:44:01
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2019-11-18 18:08:32
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2019-07-11 09:10:50
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2019-07-05 15:21:04
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2019-06-26 18:41:22
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2019-06-21 04:22:06
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2019-06-20 18:49:16
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2019-05-31 14:13:48
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2019-05-29 13:18:33
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-06-10 13:33:17
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-06-07 15:42:28
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-30 04:05:58
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-27 14:42:46
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-26 18:08:14
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-25 19:34:35
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-24 00:58:38
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-23 18:17:07
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-18 16:31:51
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-17 12:14:12
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-16 00:12:34
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-05-15 05:17:52
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-01-17 13:03:19
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2018-01-10 09:47:55
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-12-26 16:26:59
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-12-18 10:07:06
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-12-12 02:09:32
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-12-10 09:55:02
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-12-05 07:02:12
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-12-04 10:22:00
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-12-03 22:37:23
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-12-01 00:11:48
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-11-30 16:12:27
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-11-25 12:17:54
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-11-24 21:31:15
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-11-21 15:55:43
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-11-15 22:50:18
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-11-07 18:18:25
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-11-06 20:41:29
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-11-04 07:43:22
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-11-04 07:08:08
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 12:43:50
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-24 08:52:22
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-23 19:52:56
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-17 00:04:40
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-15 16:33:07
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 23:33:25
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 08:38:14
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-12 23:45:24
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-09 13:45:48
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-09 10:28:18
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-02 23:42:36
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-10-02 14:02:50
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-09-27 01:08:26
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-09-23 10:08:52
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-09-21 20:43:58
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-09-20 20:25:31
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-09-19 15:27:42
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-09-17 01:18:28
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-09-08 14:49:13
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-08-31 06:25:36
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-08-27 21:05:05
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-08-19 20:21:18
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-08-17 09:05:36
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-08-02 09:27:38
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-08-01 21:55:17
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-28 21:30:52
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-24 17:27:26
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-23 15:13:54
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-22 18:23:19
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-21 05:14:16
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-18 10:51:15
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-13 13:32:58
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-13 13:02:53
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-12 16:27:08
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-04 10:03:56
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-07-01 15:50:18
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-26 22:31:24
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-26 13:15:51
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-24 18:25:13
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-24 16:18:51
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-24 11:45:03
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-23 12:01:01
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-20 22:57:34
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-20 01:42:01
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-12 14:21:07
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-11 22:54:37
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-11 08:58:16
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-08 19:37:08
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-07 13:09:41
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-07 10:37:30
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-04 20:30:39
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-06-02 04:18:32
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-31 18:10:31
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-31 11:20:16
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-28 02:25:28
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-25 09:55:18
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-24 12:37:08
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-22 13:30:32
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-18 14:15:41
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-17 08:07:13
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-15 22:05:03
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-15 15:53:39
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-13 13:39:44
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-12 12:54:35
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-11 05:16:51
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-09 21:40:54
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-05 22:09:18
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-05 15:45:16
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-05 15:05:26
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-05 11:21:33
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-05-04 21:13:33
  4/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-28 15:41:56
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-27 20:47:06
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-25 22:07:40
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-24 17:41:28
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-24 15:13:08
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-23 19:14:14
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-16 21:20:40
  3/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-15 16:29:28
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2017-04-13 00:50:24
  5/ 5sao
 • Free Share code website bán hàng bằng MVC4 Asp.Net
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  4/ 5sao