Source code quản lý bán hàng giống SUNO full update v2018

Source code quản lý bán hàng giống SUNO full update v2018
4999 21 1 Mã Số: 3253
Giá:399 Xu Danh mục: Full Source Ngôn ngữ:PHP & MySQL Loại:Phần mềm - Ứng dụng Dung lượng: 7.8 Mb
SCODEWEB
Thanhtung Upload bởi: Thanhtung Cập nhật:14-07-2019
Code Upload:6 Code Download:1
Đăng nhập để gửi tin nhắn

SOURCE CODE CÓ PHÍ

Source code đã được kiểm thử bởi admin Không chứa virus và backdoor Có livedemo và teamview cài đặt miễn phí

Download source code Source code quản lý bán hàng giống SUNO full update v2018 chất lượng đúng demo ngôn ngữ PHP & MySQL 2019. Source code suno phần mềm quản lý bán hàng Suno được update full chức năng 2018, đầy đủ tính năng như suno, sapo

Phần mềm quản lý bán hàng giống Suno, sapo đã hoàn thiện, hoạt động ổn định, chính xác, update đủ chức năng.

Nguồn: scodeweb.com

Hướng dẫn cài đặt

1. Php Version >= 5.6

2. Mysql root account

3. Tạo db và thay đổi scodeweb_suno thành db của bạn trong scodeweb_suno.sql

4. Import db và upload source code

5. Cấu hình file define_constant.php

DEMO: CLICK XEM DEMO

*** Hướng dẫn sửa lỗi : No input file specified. do Hosting hoặc VPS

1. Mơ file .htaccess ở thư mục ngoài cùng

2. Đổi dòng RewriteRule ^(.+)/$ index.php?/$1 [L]  Thành RewriteRule ^(.+)/?$ index.php?/$1 [L]

3. Save lại file

Live Demo

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Bình luận
[2] Đánh giá về source code
  • Source code quản lý bán hàng giống SUNO full update v2018
    Bởi: Lúc: 2019-07-08 01:55:25
    2/ 5sao
  • Source code quản lý bán hàng giống SUNO full update v2018
    Bởi: Lúc: 2018-06-12 03:52:00
    5/ 5sao