Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo

Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
25362 2476 20 Mã Số: 1095
Giá: Miễn Phí Danh mục: Project web & Báo cáo Ngôn ngữ:Android Loại:Website Dung lượng: 4.58 MB
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Admin Upload bởi: Admin Cập nhật:27-10-2016
Code Upload:223 Code Download:44

SOURCE CODE MIỄN PHÍ

Source code đã được kiểm tra Không chứa virus, backdoor Tải về miễn phí

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

 các nhà hàng, khi khách hàng gọi món, nhân viên thường ghi lại món ăn đó vào giấy rồi đưa xuống bộ phận khác để thực hiệp tiếp

Việc này thường gây bất tiện

Tạo ra một ứng dụng di động hướng tới sự tiện dụng, đáp ứng nhanh chóng và khả năng di động của nhân viên, giúp cho việc quản lý nhà hàng, cũng như các dịch vụ tương tự khác được dễ dàng và chuyên nghiệp hơn.

-         Nhân viên sẽ sử dụng một smartphone chạy Android có cài đặt ứng dụng trên đó . Khách hàng sẽ chọn bàn, chọn món trên Menu, sau đó nhân viên sẽ nhập thông tin vào ứng dụng. Thông tin sẽ được gửi đến máy quản lý và thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.

-         Khi khách hàng ra về thanh toán, hóa đơn và thông tin từ máy quản lý sẽ được gửi đến máy điện thoại của nhân viên và hoàn thành quá trình thanh toán cho khách hàng.

Phần mềm gồm 3 chức năng chính gồm một quy trình khép kín từ khi khách hàng vào nhà hàng dùng bữa đến khi tính tiến

 

Nguồn: scodeweb.com

Live Demo

Mật khẩu giải nénscodeweb.com

Hỏi đáp sản phẩm
[209] Đánh giá về source code
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-03 23:31:06
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-02 12:41:29
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-12-01 22:32:33
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-20 16:23:57
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-20 12:40:01
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-20 06:59:45
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-20 00:51:11
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-19 23:17:57
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-19 21:20:00
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-19 14:01:10
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-19 11:07:54
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-11-18 22:12:45
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-25 14:23:32
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-19 15:38:20
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-12 12:18:12
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-11 14:28:56
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-09 03:58:47
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-09 00:14:25
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-06 09:07:45
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-06 02:11:15
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-05 10:41:29
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-04 07:17:44
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-03 21:45:52
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-02 14:06:37
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-02 07:51:16
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-01 17:30:23
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-07-01 15:56:11
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-29 12:40:53
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-29 08:59:28
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-28 16:48:04
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-27 08:04:57
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-26 10:37:42
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-25 15:12:48
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-25 09:24:35
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-06-20 14:46:56
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-05-29 15:08:21
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-05-28 07:42:07
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-05-27 08:03:11
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2019-05-27 00:08:07
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-25 04:27:04
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-11-24 06:18:23
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-10 17:02:43
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-07 14:47:28
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-04 05:58:17
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-04 04:14:45
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-03 14:46:00
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-06-03 02:57:03
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-31 15:43:02
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-30 16:32:34
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 13:11:28
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 09:40:45
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-29 02:56:33
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-28 14:59:59
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-26 14:19:14
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-25 06:16:34
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-25 02:09:19
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-23 01:27:57
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-22 13:01:54
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-21 20:57:08
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-21 12:56:39
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-21 12:49:08
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-19 10:33:51
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-19 02:42:08
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-16 15:26:57
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-16 13:36:21
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-16 00:16:36
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-15 19:45:47
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-05-14 13:35:07
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-17 13:10:41
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-15 21:07:08
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-13 19:47:38
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-12 23:35:48
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-06 22:28:21
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-04 13:48:19
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2018-01-02 15:08:51
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-31 21:34:16
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-28 16:36:16
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-25 17:55:33
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-14 14:05:00
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-13 14:12:21
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-11 15:53:04
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-10 22:44:52
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-10 22:14:39
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-09 09:12:40
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-08 17:25:57
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-04 20:41:49
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-03 16:42:06
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-03 14:54:54
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-03 06:58:27
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-12-02 09:37:52
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-29 21:55:16
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-27 13:34:39
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-27 00:56:09
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-26 20:58:40
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-26 00:15:37
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-25 20:49:13
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-25 18:48:34
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-24 22:49:46
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-24 14:04:39
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-17 09:55:51
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-16 23:41:51
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-16 21:09:02
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-15 10:54:14
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-14 10:11:54
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-13 11:03:34
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-13 10:35:23
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-13 00:56:35
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-09 11:52:40
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-08 16:08:09
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-07 10:34:44
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-07 10:15:49
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-05 20:12:54
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-05 13:55:46
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-02 21:25:44
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-02 13:56:52
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-02 11:29:43
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-11-01 19:26:19
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 17:31:14
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-31 16:57:02
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-30 00:13:32
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-28 16:30:35
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-27 07:53:23
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-26 10:21:24
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-18 09:01:11
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-17 20:31:56
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-16 14:34:04
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-15 10:20:38
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-15 08:29:14
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 18:02:42
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-13 13:18:55
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-10 22:51:42
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-10 08:36:01
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-09 21:05:52
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-08 12:36:23
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-08 01:55:39
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-05 08:28:44
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-03 19:26:54
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-10-02 15:30:17
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-30 21:29:26
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-14 17:13:13
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-12 08:26:11
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-11 22:48:24
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-09 08:27:46
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-06 22:29:51
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-05 16:24:19
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-09-04 22:04:25
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-26 19:45:27
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-21 23:39:47
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-18 14:25:27
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-14 13:32:47
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-08-03 15:42:13
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-29 07:05:40
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-26 16:54:07
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-26 14:27:58
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-20 23:19:59
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-19 08:43:56
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-16 19:56:04
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-07-10 16:48:11
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-29 22:22:41
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-24 16:30:38
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-22 21:33:41
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-15 00:47:49
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-13 14:51:51
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-08 18:30:06
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-08 12:57:06
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-07 13:38:39
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-06 14:42:08
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-01 23:39:09
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-06-01 23:37:08
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-26 15:14:41
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-26 14:49:39
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-24 13:26:04
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-23 17:35:47
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-22 23:26:27
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-19 21:40:58
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-19 09:18:34
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-18 09:30:47
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-18 08:56:56
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-13 22:04:54
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-13 09:44:42
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-13 00:38:43
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-11 09:20:10
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-09 22:43:13
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-07 15:10:05
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-04 13:50:41
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-05-01 10:20:59
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-29 09:09:42
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-28 23:09:44
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-28 21:12:41
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-27 19:28:55
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-27 11:52:58
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-26 17:54:29
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-26 14:43:15
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-26 02:57:37
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-23 09:10:20
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-21 21:16:10
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-20 20:31:44
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-20 15:44:51
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-18 12:20:44
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-17 20:15:25
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-16 15:02:05
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-16 14:48:09
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-16 12:54:20
  3/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-16 08:26:30
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-15 17:03:15
  4/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-14 21:13:47
  5/ 5sao
  good
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-13 09:32:16
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2017-04-11 03:50:15
  5/ 5sao
 • Free Androi Quản lý đặt món ăn full Báo cáo
  Bởi: Lúc: 2016-08-18 23:14:37
  4/ 5sao